Työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on kunnan tuottamaa sosiaalipalvelua työttömille työnhakijoille ja perustuu kuntouttavan työtoiminnan lakiin, jolloin kyseessä ei ole työsuhde.

Pakilan työkeskus tarjoaa mahdollisuuden oppia uusia taitoja ammattilaisten ohjauksessa ja totutella työelämän pelisääntöihin. Osaamista ja kehittymistä tunnistetaan osaamistodistuksella (tässä osaamistodistuksen asiakasesite). Siihen kirjataan työtoiminnassa saavutettu osaaminen, jota on verrattu ammatillisiin perustutkintoihin. Näin työtoimintajaksolla kertynyttä osaamista voi hyödyntää koulutus- tai työpaikan hakemisessa. Oppimisympäristön tunnistamisraportti (tässä raportti) kertoo mitä perustutkintojen osia Pakilan työkeskuksessa on mahdollista suorittaa.

Oman urasuunnan löytämisessä auttaa työvalmentaja, joka on mukana työllistymisprosessissa yhteisen sopimuksen ja tuen tarpeen mukaan. Työvalmentaja voi neuvoa erilaisissa työllistymiseen liittyvissä asioissa ja olla asiakkaan tukena mm. työ- ja opiskelupaikan hakutilanteissa.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi hakea uraohjaajan, oman työvoimasuunnittelijan tai sosiaalityöntekijän kautta. Työtoimintaan pääsee myös Helsingin työllisyyspalvelujen kautta. Työjakso kestää 3-24 kuukautta. Pakilan työkeskuksessa työtoimintaan voi osallistua 1-4 päivänä viikossa 4-6 tuntia päivässä. Kuntouttavan työtoiminnan aikana on oikeutettu työttömyysetuuteen tai toimeentulotukeen. Lisäksi maksetaan 9 euron kulukorvaus jokaiselta työtoimintapäivältä sekä matkakorvaus.