Arvot

Pakilan työkeskuksen toimintaa ohjaa ihmisläheisyys, ekologisuus ja kestävän kehityksen periaatteet.

Työtoiminnassa yhdistyy kuntoutuminen ja toiminnallisuus. Osastoilla on mahdollisuus tarttua ammattilaisten ohjauksessa monipuolisiin ja mielekkäisiin tehtäviin. Tavoitteena on kuntoutuen, oppien ja kehittyen parantaa omia työelämävalmiuksia, hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Työkeskus on erikoistunut kalusteiden kunnostamiseen ja kierrättämiseen. Kalusteiden käyttöiän pidentäminen vähentää niiden ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää kehitystä. Kestävä kehitys on Pakilan keskeinen arvo ja kierrätykseen pyritään kaikissa työkeskuksen toiminnoissa.

Pakilan työkeskuksella on käytössä Ekokompassi ympäristöjärjestelmä, jonka ensiauditointi on suoritettu tammikuussa 2021.