Kuntoutusohjaus

Pakilan työkeskuksessa kaiken toiminnan tarkoituksena on kokonaisvaltainen työssä kuntoutuminen, oppiminen ja kehittyminen. Tavoitteena on työtä tekemällä parantaa mahdollisuuksia sijoittua avoimille työmarkkinoille.

Pakilan työkeskus työllistää kuntouttavassa tai muussa työllistymistä tukevassa tarkoituksessa noin 180 helsinkiläistä. Työkeskus tarjoaa työtoimintaa kaikilla osastoillaan.

Millään osastolla ei aikaisempi kokemus tai koulutus ole välttämätön, vaan työt räätälöidään kunkin kykyjä vastaaviksi.

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

Osaamisen tunnistamisen tarkoituksena on kartoittaa sinun osaamisesi ja työssä tapahtunut oppiminen. Lisäksi selvitetään aikaisemman koulutuksen sekä työkokemuksen tuomaa osaamista. Osaamisen tunnistaminen voidaan tehdä kaksi kertaa sekä työsuhteen alussa että lopussa.

Kuntoutusohjaaja Päivi Laakso puh. (09) 310 69743.