Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus vastaa asiakkaiden ohjaamisesta vammaisten henkilöiden työtoimintaan (sosiaalihuoltolaki 27 e ja d §) ja koordinoi kuntouttavaa vankityötä. Kuntoutusohjaus tarjoaa kuntouttavien työllistymispalveluiden asiakkaille kuntoutusohjausta ja kuntoutumista edistävää ryhmätoimintaa.

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on edistää työtoiminnassa olevien asiakkaiden hyvinvointia, elämänhallintaa sekä arvioida työelämävalmiuksia ja työ- ja toimintakykyä yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.