Pakilan työkeskus


Pakilan työkeskus on Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan toimintayksikkö, joka tarjoaa työllistymistä edistävää ja kuntouttavaa työtoimintaa työttömille ja vaikeasti työllistyville helsinkiläisille. Työkeskus on erikoistunut kalusteiden valmistamiseen, kunnostamiseen ja kierrättämiseen. Työkeskuksen yhteydessä toimii kaikille kaupunkilaisille avoin kalustemyymälä, josta voi ostaa kaupungin käytöstä poistettuja kalusteita ja työkeskuksessa valmistettuja tuotteita.

Työtoiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden työelämävalmiuksia ja edistää paluuta työmarkkinoille. Kuntouttava työtoiminta on kunnan tuottamaa sosiaalipalvelua ja perustuu kuntouttavan työtoiminnan lakiin. Pakilassa uusia taitoja ja työelämän pelisääntöjä voi opetella kuudella eri osastolla, jotka ovat puutyöt, metallityöt, maalaamo, verhoomo, logistiikkapalvelut sekä ruoka- ja toimitilapalvelut. Työtoiminnan tehtävät räätälöidään jokaisen kykyjen ja osaamisen mukaan eikä aiempaa kokemusta tarvita. Työtoiminnan asiakaspaikkoja Pakilassa on reilut 320 ja ohjaavaa henkilöstöä noin 19.

Työkeskuksen tuotanto koostuu Pakila-sarjan kodin peruskalusteista ja mittatilaustyönä kaupungin eri kohteisiin valmistettavista kalusteista. Työkeskus vastaa myös kaupungin eri toimialojen kalusteiden kunnostamisesta ja entisöinnistä sekä kaupungin käytöstä poistettujen kalusteiden myymisestä. Työkeskus kunnostaa vain kaupungin kalusteita eikä voi ottaa vastaan kunnostustöitä muilta asiakkailta.

Työkeskuksessa valmistetaan myös kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista kodin pientarvikkeita ja tuotannon sivutuotteena jäävästä puhtaasta puusta polttoaineena käytettäviä brikettejä.

Työkeskuksessa valmistettuja tuotteita sekä kaupungin käytöstä poistettuja ja tarpeen mukaan kunnostettuja kalusteita voi ostaa Pakilan kalustemyymälästä. Pakilan työkeskus ei ota vastaan kaupunkilaisten lahjoituksia.